top of page
313390995_10160621657993474_2633322876534761153_n.jpg

Plan for kursdagene

Dag 1
Kl 10.00 Fremmøte med frukt, kaffe og mingling
Kl 10.30 Innføring i metoden
Kl 11.50 Pause
Kl 12.00 «Kalenderne» – vi demonstrerer enkelttimene og ser hvordan disse er

 forberedelser til selve Musikkfatet ved å la lærerne være elevene.

Kl 12.30 Selve Musikkfatet gjennomgås, og alle elementer praktiseres. Alle

deltakerne er elever

Kl 13.30 Lunsj
Kl 14.00 - 16.00 Musikkfatet fortsetter - spørsmål og dialog rundt temaet

Dag 2

Kl 09.00 Fremmøte med frukt, kaffe og mingling
Kl 09.30 Åpen post. Vi samtaler rundt ulike problemstillinger fra vår undervisningssituasjon
Kl 10.30 Pause
Kl 10.40 Tema besifring: Kristine presenterer sin innfallsvinkel, samt dialog rundt

metode, mål og praktisk anvendelse

Kl 12.00 Lunsj
Kl 12.30 Presentasjon av Kristines noter til bruk i undervisningen
Kl 13.15-14.00 Oppsummering og spørsmål fra lærere

(Kursdag 2 er ikke nødvendig for å få innsikt i metoden, men er et verdifullt supplement.)

Kristines metode - Musikkfat og elevoppvåkning kan også presenteres som et foredrag. Varighet 2 timer

Hva sier lærerne redigert.jpg

Klikk på bildet og les hva andre deltakere mener om seminaret

bottom of page