top of page

Pianoundervisning i grupp - MUSIKFATET

Vårkursen löper över 6 veckor, vecka 18 - 23

Avslutande konsert söndag 9. juni kl 18.00

(Man anmäler sig till en kurs i taget)

Tid:

Måndagar 16.30 - 17.30

Musikfatet är en metod för undervisning i grupp som ger stor bredd inom ämnet. Det psykosociala samspelet i gruppen genom trevliga rutiner, samtal och lek, såväl som varje elev sin musikaliska och personliga utveckling genom relevanta uppgifter, sång och spel, är viktiga byggstenar som metoden grundas på.

Musikfatet har följande innehåll:

 • Öppna Musikfatet

 • Samspel

 • Musikteori 

 • SAMarbetsuppgifter

 • Musikfatsamtal

 • Konsertträning solospel

 • Stänga Musikfatet

Ålder åk 1-6

Längd 1 timme

Pris 750 (hela kursen, 6 gånger) (125 per gång)

Vi sätter ihop grupper med största möjliga lika ålder, åk 1-4 och 5-6

 

Enskilda lektioner piano/sång

Vårkursen löper över 6 veckor, vecka 18 - 23

Avslutande konsert söndag 9. juni kl 18.00

(Man anmäler sig till en kurs i taget)

Tid efter överenskommelse.

 

Piano-/sånglektionen utgår från elevens önskemål och tar form med de verktyg som behövs för att nå detta mål och även kompletterande innehåll inom ämnet

Kursen kan bestå av följande ämnen:

 • Solo- och samspel/sång

 • Not-/rytmlära

 • Pianoteknik som underlättar smidiga rörelser, stadigt grepp och vacker klang

 • Sångteknik som underlättar fri klang och dynamisk kroppskänsla

 • Musik- och förmedlingsförståelse

 • Trygghet i framförandet

 • Ackordspel med sång

 • Komposition

 • Improvisation

Ålder Barn/ungdom/vuxna

Längd 60 minuter

Pris 3 000 (hela kursen, 6 gånger) (500 per lektion)

Längd 45 minuter

Pris 2 250 (hela kursen, 6 gånger) (375 per lektion)

Längd 30 minuter

Pris 1 500 (hela kursen, 6 gånger) (250 per lektion)

bottom of page